Arrangementer 2017

Året 2016 er stort sett over med en rekke aktiviteter – se hvilke flotte kritikker vi har fått i Romerikes Blad. Høydepunktene var vel deltakelse i konsertversjonen av Kristina från Duvumåla med Ander Eljas som dirigent og med 9 fullsatte konserter i kulturhusene på Romerike, samt julekonserten for en nesten fullsatt Oslo domkirke. Men vi ligger ikke på latsiden, også 2017 er et aktivt og spennende år for koret som består av ca. 140 korister fra 8 år til over 70 med en gjennomsnittsalder på under 40 år. Vi er spesielt stolte av vår store barne- og ungdomsgruppe.

I begynnelsen av desember 2017 spilte koret juleforestillingen Merry Christmas for fulle hus i Storstua, Lørenskog hus.

Julekonsertene i Skårer kirke er søndag 17. desember 2017 kl. 17.00 og kl. 19.30. Kollekt til fordel for koret.

 

(19. desember 2016)