Våre sangere

Strukturen på koret er tredelt:

Aspiranter: Den første gruppen, aspirantene, består av barn mellom 8 og 10 år. Her lærer de enkle sanger og de mest grunnleggende teknikkene.

Barnegruppen: De som vil fortsette, går så over i barnegruppen sammen med de litt mer erfarne barna i alderen 10 til 14 år. Barnegruppen synger med de voksne på endel sanger og er inndelt i sopran- og altstemmer. Nivået er her blitt endel høyere, og kravene er også blitt tilsvarende større.

Voksenkoret: Endel fortsetter heldigvis etter at de har passert 14 år, og går da over i voksengruppen hvor vi finner majoriteten og tyngden i koret, men hvor vi stadig mangler mannsstemmer. Voksenkoret er i hovedsak oppdelt i fire stemmegrupper: sopran, alt, tenor og bass, men de fire stemmegruppene er også delt i 1. og 2. stemmer.

Vi har til tider også en egen ungdomsgruppe for unge mellom ca. 14 og 20 år. Denne gruppen øver på egne sanger eller solistnumre som de fremfører, gjerne sammen med koret.

St. Laurentiuskoret har med andre ord et svært stort aldersspenn blant sine sangere. Korister fra 8 år til godt over 75 år deler korgleder og -opplevelser sammen til tross for stor aldersforskjell. Gjennomsnittsalderen i koret i 2016 er under godt under 40 år, slik at alle aldre er godt representert.

Et normalt «kor-år» følger skoleåret. Høstens fokus er som regel julekonserter, og planlegging/forberedelser for vårsemesteret. Det dukker også stadig opp spørsmål om deltakelse ved festivaler og spesielle arrangementer hvor hele eller deler av koret synger.

    Fra forestillingen Memory Moments – en jubileumsforestilling i Lørenskog Hus, høsten 2015.