Historie

 

Ikke så rent få barn har sunget sine første toner i St. Laurentiuskoret gjennom årene, og de fleste publikummere husker gjerne spesielt julekonsertene i Skårer kirke hvor aspirantene synger sine første solonumre.

St. Laurentiuskoret ble stiftet i 1965 av nå avdøde Kjell W. Christensen.

Opprinnelig begynte det hele som et kor bestående av elever i en klasse ved Solheim skole.. Et unikt trekk ved St. Laurentiuskoret er blandingen av voksne og barnestemmer i sopran- og altgruppene. Dette gir en helt egen klang - spesiell for St. Laurentiuskoret.

Yngve Haltbakk har vært korets faste repetitør, pianist og organist siden 1992, og har siden også bidratt som meddirigent sammen med Kjell W. Christensen. I januar 2015 overtok Yngve Haltbakk som dirigent for koret, og fra 2020 ble han erstattet av Pål Rullestad.

St. Laurentiuskoret har hatt ganske ulike visuelle uttrykk gjennom årenes løp.

Strukturen på koret er tredelt. Den første gruppen, aspirantene, består av barn mellom 8 og 10 år. Her lærer de enkle sanger og de mest grunnleggende teknikkene. De som vil fortsette, går så over i barnegruppen sammen med de litt mer erfarne barna i alderen 10 til 14 år. Barnegruppen synger med de voksne på endel sanger og er inndelt i sopran- og altstemmer. Nivået er her endel høyere, og kravene er også tilsvarende større. Endel fortsetter heldigvis etter at de har passert 14 år, og går da over i voksengruppen hvor vi finner majoriteten og tyngden i koret, men hvor vi stadig mangler mannsstemmer. Et normalt "kor-år" følger skoleåret. Høstens fokus er som regel julekonserter, og planlegging/forberedelser for vårsemesteret. Det dukker også stadig opp spørsmål om deltakelse ved festivaler og spesielle arrangementer hvor hele eller deler av koret synger. F eks har koret deltatt i musikalen Jesus Christ Superstar (2014), konsertversjonene av Kristina Från Duvumåla (2016) og Chess (2018) med profesjonelle solister og musikere, alle gikk for utsolgte hus over mange konserter.

Vi synger julen inn i kirker på Romerike og i Oslo, og julaften synger vi alltid på Ahus (Akershus universitetsykehus). Her møter også tidligere korister opp.

Annenhvert år reiser vi på turne i Europa. Vi har besøkt de fleste land i Europa, og knyttet mange fine og varige forbindelser. Oversikt over turnéer finner du her!

Årene uten turné, er ofte tilegnet et større prosjekt som ender opp i forestillinger med sang, musikk, drama og dans. Les mer her! Eksempler er opera, operetter, musicals og dramatiserte verk som Carmina Burana. Vi er stolte av å ha så mange gode korister som fyller nærmest alle roller i en større oppsetning (solister, dansere og skuespillere). I tillegg gjøres det en formidabel innsats med musikalske arrangementer, koreografi, regi, PR og scenisk arbeid. Til forestillingen i 2019 løste omtrent 2200 personer billett.

Koret administeres av et styre med god hjelp av spesialkomitéer, og mange kormedlemmer, familie og foresatte bruker mye av sin fritid på inntektsbringende og administrative oppgaver for St. Laurentiuskoret i løpet av året. Se oversikt over styret!